Życie

jak wygląda kurs na instruktora nauki jazdy?

Kto może zostać instruktorem nauki jazdy?

Instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która:

  • posiada prawo jazdy kategorii A, B lub T od co najmniej 2 lat – dotyczy to osób, którzy ubiegają się o uzyskanie uprawnień  do szkolenia kierowców w danej kategorii,
  • posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne wskazujące brak przeciwskazań do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy,
  • ukończyła i zdała egzamin dla kandydatów na instruktora z pozytywnym wynikiem,
  • nie była karana,
  • jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Instruktor powinien posiadać trzy podstawowe cechy charakteru. Są nimi:

  • komunikatywność – ma kluczowe znaczenie, ponieważ instruktor musi nawiązać kontakt z kursantem, tak aby skutecznie przekazać mu swoją wiedzę.
  • cierpliwość – każdy instruktor powinien się w nią uzbroić. Jest to główna cecha, którą musi posiadać. Podczas nauki prawa jazdy nie tylko potrzebna jest wiedza, ale tez wsparcie instruktora.
  • empatia – instruktor powinien nie tylko nauczać praktyki drogowej, ale tez przygotować kursanta na opanowaniu emocji, takich jak nerwy czy stres.

W dodatku osoby chcące być instruktorami nauki jazdy powinny być przede wszystkim spostrzegawcze, czujne oraz opanowane. Ten zawód nie jest taki łatwy jak może się wydawać.

Jaką odpowiedzialność ponosi instruktor nauki jazdy?

Nie trzeba zbyt dużo mówić, o tym jak dużą odpowiedzialność ponosi instruktor nauki jazdy. Nie chodzi tutaj o właściwe wykształcenie przyszłego kierowcy, lecz o odpowiedzialność bezpieczeństwa podczas lekcji, aby nie doszło do zagrożenia ruchu drogowego. W razie wypadku czy kolizji podczas zajęć prawa jazdy, instruktor czasami jest pociągnięty do odpowiedzialności.

Ile zarabia instruktor nauki jazdy?

Według informacji zawartych w internecie, instruktor nauki jazdy zarabia średnio 3300 zł brutto, czyli około 2400 zł netto. Duży wpływ na wynagrodzenie ma  doświadczenie instruktora, efektywność, jakimi są wyniki zdawalności kursantów. Wynagrodzenie zależne jest także od regionu i miasta. Zdecydowanie więcej zarobi osoba pracująca w Warszawie, niż w Opolu. W większych miastach zarobki mogą przekroczyć nawet 5000 zł brutto.

Jak wygląda kurs na instruktora nauki jazdy?

Egzamin na instruktora podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Kandydaci podczas kursu, szkoleni są w zakresie podstaw techniki nauki jazdy, metodyki nauczania, etyki zawodu, przepisów ruchu drogowego, a także problematyki wypadków drogowych.

Egzamin teoretyczny składa się z testu wielokrotnego wyboru, który zawiera 25 pytań. 10 pytań na temat ruchu drogowego, 10 z ruchu połączone z metodyką i psychologią, a ostatnie 5 pytań dotyczy kategorii, którą zdaje instruktor.

Znacznie trudniejszy jest egzamin praktyczny. Kursanci zobowiązani są do przedstawienia prezentacji na wylosowany temat przed komisją. Mają na przygotowanie od 15 do 30 minut. W tym czasie kursanci mogą posługiwać się kodeksem ruchu drogowego.

Kolejną częścią egzaminu jest obsługa pojazdu, podczas którego trzeba używać fachowego słownictwa. Następnie instruktor proszony jest o wykonanie manewru na placu .

 

Praca instruktora wymaga dużo cierpliwości i wyrozumienia. Wiąże się to ze sporą odpowiedzialnością. Jazdy doszkalające pomagają przyszłym instruktorom przygotować się do egzaminu. Takie oferty proponuje dużo ośrodków, a jednym z nich jest Nauka Jazdy Warszawa Białołęka.