Brak kategorii

Jak dokładne są pomiary geodezyjne?

Dzięki ulepszonej technologii w ostatniej dekadzie, pomiary geodezyjne stały się dokładniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.  Jednak zanim zagłębimy się w szczegóły pomiarów geodezyjnych, należy zrozumieć różnicę pomiędzy dokładnością a precyzją.

  • Dokładność – Jak blisko pomiar zbliża się do prawidłowej wartości lub standardu.
  • Precyzja – Jak blisko pomiar może być powtórzony dokładnie, bez związku z jakąkolwiek inną wartością. 

Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej rozróżnić te dwa pojęcia:

Dokładność jest wtedy, gdy geodeta ma długość liny o długości 250 stóp, mierzy ją i zapisuje, że ma ona długość 250,04 stóp. Taki pomiar jest bliski dokładności.  Precyzja jest wtedy, gdy geodeta mierzy tę samą linię 6 razy, uzyskując pomiary w granicach 0,01 każdego z nich. To jest raczej precyzja.
Reklama: http://geograf-geodezja.pl
Różnica pomiędzy dokładnością a precyzją jest istotna w geodezji, ponieważ geodeta dąży do osiągnięcia obu tych wartości podczas pomiarów, zapewniając najdokładniejsze dane.  Ponadto, dzięki zastosowaniu ulepszonej technologii, geodeci mogą tworzyć dokładne mapy i raporty dotyczące każdej działki. Główny sprzęt używany do pozyskiwania pomiarów nazywany jest teodolitem. Ten teleskop przesuwa wskaźnik laserowy w poziomie i w pionie, aby wyrównać go z kołkiem pomiarowym w celu zmierzenia odległości między nimi.

Minimalna dokładność nowych pomiarów różni się w zależności od stanu, a profesjonalni geodeci używają precyzyjnych i dokładnych pomiarów oraz sprzętu, aby uzyskać pomiary, które pasują do tych standardów.